Średni czas oczekiwania na pilne badania rezonansem magnetycznym wynosi na Dolnym Śląsku już 115 dni – alarmuje Fundacja Onkologiczna Alivia, która przygotowała specjalny raport na ten temat. Taki czas oczekiwania skraca szanse chorych na podjęcie skutecznego leczenia.

Z raportu Fundacji Onkologicznej Alivia wynika, że średni czas oczekiwania na badanie rezonansem w trybie pilnym na terenie województwa dolnośląskiego wzrósł do 115 dni. Powodem są przede wszystkim braki personalne w szpitalach. Z powodu niskich zarobków lekarze specjaliści wybierają praktykę w prywatnych klinikach lub za granicą. Kolejnym problemem jest zbyt mała liczba rezonansów magnetycznych.

Fundacja Alivia przygotowywała raport przez kilkanaście miesięcy korzystając z największego w Polsce portalu internetowego, gdzie pacjenci mogą sprawdzać długość kolejek do lekarzy. Zdaniem przedstawicieli fundacji bez rozwiązań systemowych będzie coraz gorzej.

Jednak zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia czas oczekiwania na pilne badanie rezonansem magnetycznym jest znacznie krótszy. – Obecnie na terenie województwa dolnośląskiego, ja nie mówię o Wrocławiu, czeka się na pilne badanie do połowy sierpnia. Czyli ok. 40 dni. To jest taki okres oczekiwania – uważa Andrzej Oćwieja.

Fundacja Alivia przygotuje na ten temat kolejny raport pod koniec sierpnia. Dolny Śląsk nie jest wyjątkiem. Według fundacji podobny okres oczekiwania jest także w innych regionach Polski.