Sto drzew na stulecie odzyskania niepodległości. Dęby, buki czy lipy będą sadzone np. przy dolnośląskich szkołach czy instytucjach kultury. Jesienią rozdanych zostanie sto sadzonek. Chętni już mogą się zgłaszać.

– Pojawił się pomysł, aby tutaj, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, z Ogrodem Botanicznym, ale we współpracy również z samorządami, instytucjami kultury czy szkołami zasadzić na terenie Dolnego Śląska sto drzew na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Każde z tych drzew będzie miało swojego patrona, przy każdym będzie opis osoby, która jest patronem, bądź też jednostki militarnej, która wywalczyła nam granice Rzeczypospolitej – opowiada Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski.

– Działalność edukacyjna, którą prowadzi WFOŚiGW we Wrocławiu, połączy ten wymiar patriotyczny z wymiarem związanym z tym, że powinniśmy dbać o ochronę środowiska, a my wskazujemy, że ochrona środowiska to jest wyraz jednej z postaw obywatelskich – przekonuje Łukasz Kasztelowicz, prezes WFOŚiGW.

– Głównie to będą dęby, lipy – rodzime, długowieczne drzewa. Natomiast w Ogrodzie Botanicznym będzie posadzone drzewo kolekcyjne, czyli drzewo, które wpisze się w system, który mamy – w kwaterę specjalną rodziny orzechowatych. Będzie to drzewo wyjątkowe, prawdopodobnie będziemy poszukiwać takiego drzewa, którego nie ma jeszcze w kolekcjach w arboretach – zapowiada prof. Zygmunt Kącki, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

– Tu jest szczególna okazja – stulecie niepodległości. Takie „żywe pomniki” będą, tak sądzę, przypominać tę rocznicę przez długie, długie lata – uważa prof. Adam Jezierski, rektor UWr.