Kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia Kazimierz Michał Ujazdowski zadeklarował, że po wygranych wyborach doprowadzi do większej otwartości urzędników na mieszkańców miasta oraz do jawności protokołów z posiedzeń kolegium prezydenckiego i rejestru umów zawieranych przez miasto.

W środę na konferencji prasował we Wrocławiu Ujazdowski zaprezentował „Pakiet przejrzystości dla Wrocławia”. – To odpowiedź na powszechne oczekiwania, aby Wrocław był wzorem przejrzystości i równego traktowania obywateli i przedsiębiorców, a także wzorem demokracji lokalnej – oświadczył.

Poinformował, że pakiet zakłada ujawnienie protokołów z posiedzeń kolegium prezydenckiego i rejestru umów zawieranych przez miasto, równe prawo dostępu do informacji czy uproszczone dotacje dla trzeciego sektora. Dodał, że jest to pakiet na rzecz „odnowienia transparentności i wysokich standardów demokratycznych we Wrocławiu”.

Ujazdowski zadeklarował też, że po wygranych wyborach doprowadzi do większej otwartości urzędników na mieszkańców miasta. – Powinniśmy odejść od zasady, że w każdej sytuacji to mieszkaniec przyjeżdża do ratusza. Chcielibyśmy, aby wzmocnione rady osiedli były miejscem spotkań urzędników z obywatelami – powiedział.

„Pakiet przejrzystości” zaproponowany przez Ujazdowskiego zakłada również otwarcie na rekomendacje Rzecznika Praw Obywatelskich czy uczestnictwo organizacji pozarządowych we współtworzeniu standardów urzędu.

Europoseł podkreślił, że po wyborach samorządowych przeprowadzony zostanie w urzędzie miasta „audyt transparentności i procedur bezstronności”. Jak powiedział, nie jest on próbą rozliczenia obecnych władz miasta, ale „ma na celu wytworzenie nowych reguł przejrzystości”. – Do wyborów idę z intencją syntezy, która zakłada kontynuację tego co dobre, ale też nowe otwarcie na polach oczekiwanych przez mieszkańców – mówił.

W ubiegłym tygodniu rada powiatu wrocławskiego PO opowiedziała się za kandydaturą Kazimierza M. Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia.