Gmina Kobierzyce inwestuje w skanalizowanie 11 miejscowości i modernizację oczyszczalni ścieków. Z gminy mają zniknąć wszystkie szamba. Będzie bezpieczniej i bardziej ekologicznie.

Pełczyce to jedna z 11 miejscowości, która zostanie skanalizowana. W najbliższych latach z gminy Kobierzyce mają zniknąć wszystkie szamba. Często dziurawe, niespełniające wymogów są zagrożeniem dla zdrowia i środowiska.

Do 2020 roku w gminie powstanie 55 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej, z której skorzysta 2300 mieszkańców. To także 2,5 kilometrów sieci wodociągowej i 29 przepompowni. Wszystko to za niemal 90 mln zł. Część to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Obecnie w gminie skanalizowanych jest 70% gospodarstw. Władze chcą, aby w najbliższych latach było to 100%. Mieszkańcy będą musieli ponieść koszty przyłączenia tylko na terenie swojej posesji. – Szacuje się, że taka dokumentacja projektowa to jest 250 zł na domek, a wykonanie przyłącza za metr bieżący to jest 200-300 zł – mówi Piotr Kopeć, zastępca wójta gminy Kobierzyce.

Prawie 10 tysięcy mieszkańców gminy skorzysta z modernizowanej oczyszczalni ścieków. To inwestycja za ponad 16 milionów złotych. Oczyszczalnia będzie gotowa do końca tego roku.