Kolejny dzień z bardzo złym powietrzem we Wrocławiu. Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu zostało dziś przekroczone o 450%. Takie pomiary klasyfikują nas jako jedno z miast z najgorszym powietrzem na świecie.

Przekroczone są normy szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Równie zła jakość powietrza była wczoraj. Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu ostrzega, aby z domów nie wychodziły osoby starsze ani dzieci. Smog zagraża chorym na serce i astmatykom.

Lepiej dziś ograniczyć spacery i aktywność fizyczną na dworze. Na Dolnym Śląsku zła lub bardzo zła jakość powietrza jest także w Lubaniu i Jeleniej Górze.