Drogę w Olszynie zniszczyła powódź. W końcu udało się ją odbudować, co jednak nie wzbudziło wielkiego entuzjazmu wśród mieszkańców, bo na drodze stoi... słup energetyczny. Gmina bezskutecznie zabiega o jego przeniesienie.