Kolejne niewybuchy znalezione w Dzierżoniowie na moście przy ul. Sienkiewicza. Prace remontowe zostały wstrzymane, ponieważ pracownicy, podobnie jak w listopadzie 2017 r., znaleźli niewybuchy prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Teren jest zabezpieczony przez policję, jutro rano zostanie przeprowadzona ewakuacja mieszkańców.

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego podjęto decyzję o najbliższych działaniach służb.

„W tej chwili nie ma zagrożenia wybuchem – taką informację przekazali saperzy po wstępnym przeglądzie mostu. Usunięcie materiałów wybuchowych odbędzie się jutro i to wiąże się już z koniecznością ewakuacji”.

źródło: UM Dzierżoniów

Mapa obszaru objętego ewakuacją (źródło: dzierzoniow.pl) Mapa obszaru objętego ewakuacją (źródło: dzierzoniow.pl) Obecnie nie ma zagrożenia wybuchem. We wtorek o godz. 9:00 odnalezionymi materiałami mają zająć się saperzy. Akcja ewakuacyjna mieszkańców zagrożonego obszaru rozpocznie się już o 7:00. Pokażemy to w „Faktach o poranku” na żywo w TVP3 Wrocław i na FAKTY.COM.

Czas

Najpóźniej do godz. 9:00 należy opuścić teren objęty ewakuacją. Dotyczy to zarówno mieszkańców, jak i osób korzystających z położonych w tym obszarze instytucji, firm i placówek edukacyjnych.

Ewakuacja jest obowiązkowa. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb, które będą ją przeprowadzały.

Obszar objęty ewakuacją

Zamknięty będzie obszar objęty ulicami: Kościuszki (od skrzyżowania z Świdnicką do skrzyżowania z Kolejową), Kolejową (od Kościuszki do Strumykowej), Batalionów Chłopskich, Prochową, Przedmieście i Świdnicką.

Przejezdne będą ulice: Batalionów Chłopskich, Świdnicka, Daszyńskiego, Bielawska, Piastowska, Wrocławska, Kościuszki.

Praktyczne informacje

Ponieważ saperzy nie są w stanie precyzyjnie oszacować czasu usuwania materiałów wybuchowych, należy przygotować się na cały dzień i na wszelki wypadek zabezpieczyć nocleg z wtorku na środę poza miejscem zamieszkania.

Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych leków, dokumentów i przedmiotów pierwszej potrzeby. Pamiętajmy o zwierzętach.

Ważne telefony

Sztab kryzysowy – siedziba Straży Miejskiej Dzierżoniowa: 74 645 08 88 (całodobowy)
Policja: 997
Pogotowie ratunkowe: 999

Zapewnienie miejsca pobytu na czas ewakuacji

Mieszkańcy niemający możliwości zapewnienia sobie miejsca pobytu we własnym zakresie mogą korzystać z pomieszczeń Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Świdnickiej 23, nr tel. 74 832 30 28.

Rodzice dzieci z przedszkoli, które znajdują się w obszarze ewakuowanym, mogą skorzystać z opieki zapewnionej przez DOK i pracowników tych przedszkoli.