Mieszkańcy ulic Ślicznej i Zaułka Rogozińskiego proszą o pomoc. Proszą nawet wojewodę i domagają się powołania specjalnej komisji, która rozwiąże ich sprawę. Lokatorzy dawnych mieszkań zakładowych od lat walczą o sprawiedliwość. W 1999 roku, bez ich wiedzy, mieszkania zostały sprzedane prywatnym właścicielom. W listopadzie zaplanowano kolejne spotkanie mieszkańców z wojewodą dolnośląskim.