Kościół prawosławny we Wrocławiu ma nowego biskupa. Ingres, czyli uroczyste objęcie władzy nad diecezją, odbyło się rano. Warto wspomnieć, że ingres to w kościele prawosławnym bardzo rzadka uroczystość, bo funkcję biskupa pełni się dożywotnio.

Pragnę, by wierni pielęgnowali w sobie to, co zaszczepił w nich mój poprzednik – mówił podczas ingresu arcybiskup Jerzy Pańkowski.

Zdaniem duchownych nowy arcybiskup to wybitna postać. – Jest profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym , jest prorektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, jest wybitnym teologiem. Jest człowiekiem, który skupia wokół siebie wiele pozytywnej energii – mówi ks. Jerzy Szczur.

Na uroczystość przyjechali duchowni i wierni z całego kraju. Jak mówi ks. Jerzy Szczur, przez ostatnie dwa miesiące diecezja była wdową po zmarłym arcybiskupie Jeremiaszu. Tradycja nakazuje bowiem, by przez 40 dni żałoby nie dokonywać nowego wyboru.