Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak jest gościem dzisiejszego wydania Rozmowy Faktów.