Sąd Rejonowy w Lubinie skazał wójta gminy Rudna i jego zastępcę za nieprawidłowości podczas wyborów samorządowych w 2014 roku na kary więzienia w zawieszeniu. Urzędnicy są winni niedopełnienia obowiązków przy sporządzaniu rejestru wyborców. Na listę wpisano 27 osób nieuprawnionych do głosowania, które mieszkały na stałe poza terenem gminy. Wśród dopisanych byli m.in. bliscy wójta. Samorządowiec startował w wyborach i je wygrał.

Wójt Władysław Bigus otrzymał 7 miesięcy, a jego zastępca 5 miesięcy więzienia. Obu urzędnikom sąd zawiesił wykonanie kary na dwa lata, mają oni również zapłacić po kilka tysięcy złotych grzywny. Wyrok nie jest prawomocny. Wójt opuścił salę rozpraw zdenerwowany i nie chciał powiedzieć czy złoży apelację.

Gdy wyrok się uprawomocni, samorządowiec straci posadę, nie będzie mógł również ponownie kandydować. Gminą Rudna, która dzięki dochodom z przemysłu miedziowego należy do najbogatszych w kraju, rządzi nieprzerwanie od ponad ćwierć wieku!