We Wrocławiu młodzież liczyła punkty rekrutacyjne i składała podania maksymalnie do trzech placówek. Teraz kandydatów do klas przydzieli system komputerowy.

Młodzież może złożyć dokumenty do trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Do najlepszych wrocławskich liceów podań jest dwa razy więcej niż miejsc. Jakie będą progi punktowe do klas profilowanych w renomowanych liceach będzie wiadomo za kilka dni. W ubiegłym roku, żeby dostać się do wymarzonej klasy biologiczno-chemicznej w 7 LO, trzeba było mieć 170 punktów rekrutacyjnych.

Część liceów przejmuje sąsiednie budynki wygaszanych gimnazjów po to, by w przyszłym roku przyjąć więcej młodzieży, bo placówki będą 4-letnie. Niestety mimo wprowadzenia płatnych staży, stypendiów, klas patronackich liczba chętnych do nauki zawodu ciągle maleje.

Listy osób zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych poznamy 13 lipca.