„Niemal 2 tys. osób, które ukończyły 100 lat, otrzymuje z ZUS tzw. honorowe świadczenie w wysokości 3731,13 zł. Najwięcej takich osób mieszka w Warszawie, Gdańsku i Krakowie” – wynika z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS przypomina, że każda osoba, która obchodzi setne urodziny, może liczyć na przyznanie honorowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3731,13 zł.

– Raz przyznaną kwotę stulatkowie dostają co miesiąc do końca swojego życia – podkreśliła Iwona Kowalska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

– Senior nie musi składać żadnych wniosków do ZUS, jest to bowiem specjalne, tzw. honorowe świadczenie, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat – wyjaśniła.

Świadczenie takie dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty.

– To dobra wiadomość szczególnie dla kobiet, które niekiedy przez całe swoje życie zajmowały się domem oraz dziećmi i przez to nigdy nie pracowały, więc nie dostają emerytury – zaznaczyła Kowalska. Dodała, że takie osoby muszą jednak złożyć wniosek, ponieważ nie znajdują się w systemie ZUS.

Polacy będą żyli dłużej

Zakład poinformował, że od zeszłego roku liczba stulatków, którzy dostają dodatkowe pieniądze z ZUS, zmniejszyła się o 197 osób. Tylko w 2013 r. ZUS przeznaczył na nie 76,5 mln zł, a przewiduje, że w 2035 r. na honorowe świadczenia wyda 626,5 mln zł.

Z danych ZUS wynika, że najwięcej stulatków mieszka w Warszawie - około 260. Na drugim miejscu jest Gdańsk (121), a dalej – Kraków, Wrocław, Łódź i Poznań. Jedna z najstarszych osób, która pobiera honorowe świadczenie, mieszka we Wrocławiu. Zakład podał, że pan Jan ukończył w czerwcu 111 lat.

Od marca kwota świadczenia wynosi 3731,13 zł brutto, od której pobierany jest podatek dochodowy. Kwota ta nie podlega waloryzacji, czyli do końca życia będzie wypłacana w tej samej wysokości.

ZUS przypomina, że świadczenie honorowe dla stulatków ma długą historię. Pierwsze wypłacono w latach 70. XX wieku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy. Wówczas dodatkowe pieniądze trafiały do 500 osób. Od 2006 r. wypłata świadczeń jest uregulowana w ustawie, na podstawie której dodatek wypłacają ZUS, KRUS, MSWiA oraz MON.