Przedstawiciele mniejszości m.in. niemieckiej, żydowskiej i ukraińskiej otrzymali przyznane przez prezydenta RP oraz ministra kultury odznaczenia za zasługi w działalności społecznej na rzecz podtrzymywania tożsamości narodowej i etnicznej.

Odznaczenia – Złote, Srebrne oraz Brązowe Krzyże Zasługi, a także Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – wręczył wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele mniejszości niemieckiej, żydowskiej, ukraińskiej, łemkowskiej, tatarskiej, romskiej i ormiańskiej.

Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony Jarosław Horoszczak – założyciel stowarzyszenia łemkowskiego w 1989 r. – To osoba zasłużona dla kultury łemkowskiej oraz twórca pierwszego słownika polsko-łemkowskiego, który został wpisany do wykazu podręczników – mówi wojewoda.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (brązowy) otrzymała artystka Maria Kieleczawa, której twórczość wyrosła z rodzimych tradycji łemkowskich regionu krakowskiego i rzeszowskiego. Uczestniczyła w wielu wystawach zagranicznych, jej prace znajdują się m.in. w Saksońskim Muzeum Sztuki Ludowej w Dreźnie i w Muzeum Pisanki w Kołomyi na Ukrainie.

Zwracając się do uhonorowanych osób, wojewoda podkreślił, że odznaczenia to wyraz podziękowania za aktywność na rzecz dbania o kulturę przodków i docenienie ich działalności w tym wymiarze. – Dziękuję przede wszystkim za tę atmosferę dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego – zaznaczył.