Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zmienia nazwę na Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Zmienia się zresztą nie tylko nazwa. „To ma być początek nowej ery w laboratoriach na Praczach Odrzańskich” – zapowiada prezes PORT. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekaże pół miliarda złotych na Wirtualny Instytut Badawczy.

Trzy miesiące temu w EIT+ powołano nowy zarząd. Instytut jest teraz spółką Skarbu Państwa. Dzięki wsparciu właściciela ma pieniądze. – Teraz budujemy nową strategię – mówi prezes. – Od dzisiaj Wrocławskie Centrum Badan EIT+ zostało przemianowane na PORT. Najważniejsze cele to zwiększenie przychodów komercyjnych, wzrost skuteczności, aplikowanie o projekty badawczo-rozwojowe – twierdzi Piotr Dytko.

PORT musi rozszerzyć kadrę. Do końca roku 10% załogi mają stanowić naukowcy z zagranicy. Specjalną ofertę instytucja kieruje do młodych polskich naukowców, którzy zechcą wrócić do kraju i tu prowadzić badania.

– PORT dzisiaj potrzebuje ambitnych, zdolnych, ale też doświadczonych naukowców i menedżerów nauki. Jestem przekonany, że będzie miejscem, w którym ci ludzie będą mogli się rozwijać – mówi dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– W Polsce można uprawiać ambitną naukę w bardzo dobrych warunkach i dobrze na tym zarabiać – nie dlatego, że dostaje się dotację, ale dlatego, że dobrze się ją sprzedaje – mówi dr Dardziński.

„Zbyt wielu Polaków umiera na raka. Potrzeba badań. Żaden z ośrodków w kraju tego sam nie zrobi” dr Piotr Dardziński, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego W tej sprzedaży pomóc ma m.in. współpraca z naukowcami i menedżerami nauki z zagranicy, m.in. z dr. Georgem Jackowskim z Trans Atlantic Biosciences Corp. Naukowiec z Kanady opatentował kilkadziesiąt własnych wynalazków i wprowadził je na rynek. Działa w dziedzinie biotechnologii i nanoinżynierii.

– 25 lat temu opatentowałem troponinę, która jest markerem diagnostycznym w zawałach serca, potem m.in. markery do diagnostyki choroby Alzheimera, które wylicencjonowałem firmom farmaceutycznym. Wiem, jak sprzedać produkt naukowy i chcę pomóc to robić temu instytutowi – zapewnia dr Jackowski.

Wrocławskie Centrum Badań już teraz wykonuje zlecenia dla gospodarki. W jednym z laboratoriów bada się właściwości budowy materiałów stosowanych w przemyśle. – Możemy tu analizować próbki dostarczone z działalności komercyjnej, ocenić poprawność wykonanych grubości warstw, wykonanego procesu – tłumaczy dr Rafał Szukiewicz z Laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego.

Rząd przeznaczył 500 mln zł na uruchomienie Wirtualnego Instytutu Badawczego – to projekt badań onkologicznych. – Zbyt wielu Polaków umiera na raka. Potrzeba badań. Żaden z ośrodków w kraju tego sam nie zrobi. Zrealizowanie tego Wirtualnego Instytutu Badawczego będzie pierwszym zadaniem, jaki ma zrealizować PORT – dodaje dr Dardziński.

PORT będzie zarządzał projektem, ale sam też może prowadzić badania w tym kierunku. Pierwsze konkursy na działania w ramach WIB ministerstwo ma ogłosić pod koniec roku.