18-kilogramowy serwal znalazł się w rezonansie magnetycznym Uniwersytetu Przyrodniczego. Eksperymentalne badania mają pokazać naukowcom, jak pracuje mózg drapieżnika a w przyszłości pomóc w ochronie tego gatunku.