Pięć i pół miliona złotych na renowację dolnośląskich zabytków przekazał wojewoda. Pieniądze zostaną jednak przeznaczone nie tylko na budynki, lecz także na renowację rzeźb i obrazów.

– Do tej pory były to kwoty rok do roku: 500 tys., 780 tys. zł, więc w tym roku na dolnośląskie zabytki mamy rekordowo – siedmiokrotnie – więcej niż było do tej pory. Tak naprawdę przez bardzo długi czas byliśmy przy końcu listy rankingowej co do kwot, jakie mają wojewodowie do dyspozycji w tym zakresie. Dziś jesteśmy w czołówce – twierdzi Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski.

– Dotacji jest 64. Na zabytki nieruchome zostaną przekazane 23, z czego 14 to są remonty dachów. Wiadomo, że dach jest w obiekcie rzeczą najważniejszą. W związku z tym wśród tych nieruchomych dachy przeważają – tłumaczy Barbara Nowak-Obelinda, dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków.

Dzięki dotacjom będzie możliwy m.in. dalszy remont kościoła ewangelickiego w Goszczu. Będzie także kontynuowana konserwacja wnętrz Kościołów Pokoju w Jaworze i Świdnicy. Wiele wniosków o dotacje dotyczyło renowacji rzeźb i obrazów. Nowe oblicze zyskają dzięki temu m.in. płótna znajdujące się w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą.