Powstanie ponad trzykilometrowy, brakujący fragment obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza w trzecim kwartale tego roku ogłosić przetarg na tę inwestycję. Jej szacowany koszt to ok. 110 mln zł.

Jak poinformowała rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA Magdalena Szumiata, brakujący odcinek obwodnicy Legnicy połączy ul. Gniewomierską z Sikorskiego. Długość tego fragmentu trasy to ok. 3,6 km, a jego budowa ma zapewnić spójny układ komunikacyjny autostrady A4, drogi ekspresowej S3 oraz drogi krajowej 94.

GDDKiA zamierza ogłosić przetarg na budowę tego fragmentu w trzecim kwartale br. Szacunkowy koszt budowy ponad trzykilometrowego odcinka to ok. 110 mln zł. – W tym odcinek pozamiejski sfinansuje GDDKiA; natomiast koszt inwestycji w obrębie miasta zostanie rozliczony pomiędzy stronami na warunkach z porozumienia zawartego w ub.r. pomiędzy GDDKiA i prezydentem Legnicy – podała Szumiata.

Docelowo obwodnica Legnicy w ciągu DK94 będzie miała 15 km. Będzie biegła od budowanego obecnie węzła S3 Legnica Zachód, przez istniejącą obwodnicę zachodnią Legnicy, do skrzyżowania z ul. Wrocławską.

Dzięki inwestycji z miasta ma być wyprowadzony ruch tranzytowy. Poprawie ma ulec również komunikacja z obszarami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Przewidywany czas realizacji inwestycji to ok. 4 lat. W tym czasie przyszły wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska wszelkie decyzje administracyjne oraz zrealizuje roboty budowlane – podkreśliła rzeczniczka.

Fragment drogi będący przedmiotem inwestycji będzie jezdnią o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku.