Za 20 mln zł powstanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 335 koło Lubina zmieniający jej obecny przebieg. Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj marszałek województwa, starosta lubiński i prezydent Lubina – te trzy samorządy sfinansują inwestycję.

Na inwestycji zależy przede wszystkim prezydentowi Lubina, który utworzył obok miasta 400-hektarową strefę przemysłową. Aby ktoś zechciał w niej zainwestować, konieczna jest infrastruktura. Nowa droga połączy teren z powstającym w pobliżu węzłem trasy ekspresowej S3.

Trzy czwarte kosztów inwestycji sfinansuje z własnego budżetu urząd marszałkowski we Wrocławiu. Projektem będzie kierował starosta lubiński Adam Myrda.

Z inwestycji zadowoleni są mieszkańcy Krzeczyna Wielkiego, bo nowa droga wyprowadzi ruch poza teren wsi.

Prezydent Lubina i marszałek województwa ostatnio często się razem pokazują, bo połączyli swoje siły przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Nie zawsze jednak panowała między nimi zgoda. Kilka lat temu Robert Raczyński wybudował obwodnicę miasta i później domagał się od urzędu marszałkowskiego zwrotu części poniesionych kosztów. Dzisiaj daje do zrozumienia, że nowa inwestycja załatwia stary spór.