Uniwersytet Wrocławski po kilkuletniej przerwie wznawia działalność telefonicznej Poradni Językowej. Dyżuruje trzy razy w tygodniu. Tradycja takiego poradnictwa na wrocławskiej polonistyce ma prawie pół wieku.


SZCZEGÓŁY O TELEFONICZNEJ PORADNI JĘZYKOWEJ – UNI.WROC.PL