„Szkoły branżowe muszą się zmieniać i dostosować do potrzeb gospodarki, ale firmy muszą nam pomóc je zmieniać” – mówiła dziś w Wałbrzychu Anna Zalewska. Minister Edukacji wzięła udział w konferencji z okazji 20-lecia Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Popularność szkół zawodowych wśród młodzieży jest coraz większa. Szacuje się także, że liczba absolwentów liceów, którzy idą na uczelnie techniczne, wrosła w ciągu ostatnich lat dwukrotnie.

Młodzi ludzie z wałbrzyskiego ogólniaka, w ramach kopernikowskiego grantu, konstruują sondę kosmiczną. – Szkoły branżowe muszą działać jak firmy Uwolniliśmy pensje nauczycieli zawodowych, firmy będą im dopłacać, żeby kształcili im kadry – mówi minister edukacji Anna Zalewska.

Praca w Wałbrzychu jest, ale firmy szukają coraz bardziej wykwalifikowanych pracowników, a tych podbierają nam Czesi – mówi prezydent miasta Roman Szełemej. Wałbrzyska Specjalna Strefa to już nie tylko pracodawca, inwestuje w tworzenie nowych profili klas w szkołach.

Szkoły branżowe, czyli dawne zawodówki, już są, ale pracodawcy z urzędnikami właśnie teraz tworzą dla nich nowe podstawy programowe. Poznamy je w marcu. Do 2019 roku te szkoły mają być modelowymi placówkami związanymi z konkretną branżą.