W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu otwarto dzisiaj oferty budowy trasy ekspresowej S3 między Kamienną Górą a granicą z Czechami w Lubawce. Droga będzie miała 15 km długości. O kontrakt ubiega się aż 17 firm. Pod koniec listopada planowane jest otwarcie ofert na odcinek Bolków – Kamienna Góra.

Przygraniczna część ekspresówki jest ostatnią, jaką skierowano do realizacji. Inwestycję podzielono na dwa zadania. Odcinek Kamienna Góra – Lubawka chce budować aż 17 firm, w tym wiele zagranicznych.

Kto ostatecznie zaprojektuje i zbuduje południową część S3? To okaże się dopiero w drugim kwartale przyszłego roku.

Na etapie finalnym znajduje się natomiast budowa trasy w rejonie Legnicy. Dzisiaj otwarto dla ruchu jeden z nowych węzłów. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex.

Nic nie dzieje się natomiast na odcinku S3 w rejonie Polkowic, gdzie liderem projektu jest włoska firma Salini. Po tym, jak ustały prace, GDDKiA wezwała wykonawcę do wyjaśnień.

Nieoficjalnie wiadomo, że przyczyną przestoju są nieporozumienia finansowe między liderem projektu a podwykonawcami. Pomimo starań nie udało nam się poznać zdania włoskiej firmy. Opóźnienia niektórych prac sięgają już kilkuset dni i planowe zakończenie inwestycji do połowy przyszłego roku jest mało realne.