Galeria Sztuki w Legnicy zaprasza na wernisaż wystawy pokonkursowej 27. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2017. Wernisaż z ogłoszeniem zwycięzców i wręczeniem nagród już w najbliższy piątek 17 listopada o godz. 18:00.

PROMOCJE to obok legnickiego SREBRA drugie najważniejsze wydarzenie organizowane co roku przez Galerię Sztuki już od niemal trzech dekad. Przegląd obejmuje wystawę i konkurs skierowany do absolwentów krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy otrzymali dyplom w pracowni malarstwa. Do udziału w Przeglądzie zapraszamy tych, którzy dotychczas nie brali w nim udziału, a dyplom ukończenia wyższej uczelni otrzymali w roku 2016 lub 2017. Główną nagrodą jest wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem.

Siłą PROMOCJI jest geograficzne położenie legnickiej Galerii poza wielkimi ośrodkami akademickimi kształcącymi artystów, dzięki czemu miejsce to stało się neutralną areną konfrontacji młodych absolwentów wyższych uczelni artystycznych z różnych stron Polski. Cieszą się one zasłużonym prestiżem i popularnością z uwagi na zasięg, długość tradycji, artystyczną rangę oraz atrakcyjne nagrody.

Do tegorocznej edycji Przeglądu zgłosiło się 73 artystów z jedenastu krajowych wyższych uczelni artystycznych.

Spośród 171 nadesłanych prac jury (Kamil Kuskowski, Andrzej Saj, Janusz Jaroszewski, Zbigniew Kraska) wybrało do wystawy 94 obrazy 30 młodych malarzy:

Lena Achtelik, Yui Akiyama, Joanna Babula, Paweł Baśnik, Olga Dziubak, Mikołaj Garstecki, Paulina Giersz, Paulina Jackowska, Katarzyna Jaśnikowska, Karolina Kardas, Magdalena Kielak, Magdalena Klimkiewicz, Mikołaj Kowalski, Ewa Kozera, Radosław Kozłowski, Julia Ryszarda Królikowska, Dorota Kuźnik, Klaudia Lata, Patrycja Lisnikowska, Piotr Tadeusz Mosur, Monika Noga, Barbara Nycz, Małgorzata Pawlak, Dominika Pinczak, Katarzyna Piróg, Kinga Popiela, Wojciech Roskosz, Natalia Rybka, Urszula Maria Sakowska, Monika Trzupek.

Jeden z jurorów, Janusz Jaroszewski, podkreśla eklektyzm tegorocznych PROMOCJI, będący, jak się zdaje, cechą legnickiego Przeglądu od samego początku, tj. od ARSENAŁU 88. Zdaniem Jaroszewskiego komentarz Zofii Gebhard dot. wystawy z 1988 r. równie dobrze oddaje charakter inspiracji uczestników PROMOCJI 2017: „Czerpią ze wszystkiego, co do tej pory stworzono; ze wszystkiego, bez uprzedzeń i uzasadnień, jak z szafy, by w czymkolwiek, na co akurat ma się ochotę, wyjść na ulicę. Tym samym jest to wystawa eklektyczna”.

Dalej tegoroczny juror podkreśla jednak, że o wartości indywidualnego dzieła sztuki w sytuacji wszechogarniającego eklektyzmu decyduje właśnie to, co od owego eklektyzmu oddala, czyli szczerość i uczciwość artysty względem samego siebie, znajdująca wyraz zarówno w treści, jak i formie jego prac.

Inny juror, od lat związany z PROMOCJAMI Andrzej Saj, skupia się na zmianach, jakie zaszły w malarstwie najmłodszych polskich artystów w ciągu trzech ostatnich dekad, zasadniczo zgadza się jednak z poglądem Jaroszewskiego, że „w samym malarstwie, szczególnie w tym, co oferują do oceny w ramach „Promocji” młodzi absolwenci szkół artystycznych, nie zaszły w tym długim okresie istotniejsze zmiany”.

Dalej przyznaje jednak, że „uległo obecnie wygaszeniu, dawniej nazbyt czytelne, poddawanie się młodych presji mistrza – profesora prowadzącego pracownię dyplomującą (…). Natomiast wzrasta zainteresowanie stroną warsztatową i konsekwencja w doświadczaniu tej, i głównie tej, dyscypliny sztuki. Malarstwo jest ciągle mocne i chętnie uprawiane przez część twórczej młodzieży, choć niewątpliwie przegrywa z atrakcyjnością nowych mediów, które wydają się być „łatwiejszym” środkiem wypowiedzi artystycznej. Generalnie w sztuce w ciągu ostatnich 30 lat za sprawą nowych mediów pojawił się wyraźny trend wielomedialnych realizacji, próby wyjścia poza konwencję malarską (tzw. malarstwo „rozszerzone”), ale z drugiej strony również głosy części krytyki głoszące kryzys czy nawet koniec malarstwa. Mimo to, legnickie PROMOCJE dowodzą, że malarstwo ciągle dzierży u nas (to specyfika polskich uczelni artystycznych) wysoko sztandar lidera dobrych tradycji i rzetelności warsztatowych”.

Wernisaż wystawy pokonkursowej 27. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2017 wraz z ogłoszeniem zwycięzców i wręczeniem nagród już w najbliższy piątek 17 listopada o godz. 18:00 w Galerii Sztuki (Legnica, pl. Katedralny 1/1).