Anioły wiedzy to grupa ludzi pragnących pomóc w nauce potrzebującym dzieciakom. Pomagają dzieciom z ubogich rodzin, edukując je – prowadząc korepetycje i zajęcia dodatkowe. Współpracują ze szkołami podstawowymi we Wrocławiu, w Opolu i Poznaniu. O szczegółach w „Faktach o poranku” opowiadają Kamil Dziweńka i Beata Worobiec.