Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie (sprzedaż) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Janowej Górze.

Przedmiot przetargu i cena wywoławcza Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest zbycie (sprzedaż) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ew. 37 i 42, położonej w miejscowości Janowa Góra nr 3, obręb 0004- Janowa Góra, gmina Stronie Śląskie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, o powierzchni 22.894 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00027416/3.

Więcej informacji na stronie nieruchomosci.tvp.pl.