Środa, godz. 13.50

Magazyn popularyzujący wiedzę na temat wspierania przedsiębiorczości na terenach wiejskich z wykorzystaniem potencjału lokalnego i wsparciu funduszy europejskich.