Na rynku w Świebodzicach, rodzinnym mieście minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, zebrali się przeciwnicy reformy edukacji.