330 tys. uczniów rozpoczęło naukę w dolnośląskich szkołach. Powstała nowa sieć placówek, dzieci z kilku roczników będą się uczyły zgodnie z nową podstawą programową, zmienia się też kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami. To początek wygaszania gimnazjów i tworzenia 8-letnich szkół podstawowych. Zmiany we wszystkich placówkach oświatowych potrwają do 2023 r.

Ola i Tomek wstali dziś przed godz. 7:00. To ich pierwszy dzień w szkolnej zerówce. Dla całej rodziny to ważny dzień. – Oni są z grudnia, więc mają 5,5 roku. Nie chciałam ich posyłać jeszcze do pierwszej klasy – mówi mama bliźniaków Anna Wojtyła-Dyjur.

Po raz pierwszy od 18 lat nie było naboru do gimnazjów. Uczniowie szóstych klas zostają w podstawówkach. W szkołach przez całe wakacje prowadzono remonty i wyposażano gabinety. Uczniowie klas pierwszych, czwartych i siódmych szkół podstawowych będą się uczyć z nowych książek według nowej podstawy programowej.

– Chore dzieci będą miały większe wsparcie – mówił w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie kurator oświaty Roman Kowalczyk. Placówka, otwarta wiosną, to spełnienie marzeń rodziców chorych dzieci. Reforma edukacji wprowadziła mniej liczne klasy w szkolnictwie specjalistycznym, chore dzieci będą miały więcej nauczycieli i opiekunów.

Szkoły branżowe zastąpiły dawne zawodówki. Są 3- i 2-letnie. W ramach I stopnia można zdobyć pierwszą kwalifikację zawodową, np. mechanika pojazdów samochodowych, w II stopniu drugą kwalifikację, np. technika pojazdów samochodowych. Kto skończy obydwa etapy, będzie mógł zdawać maturę zawodową.

Jak się sprawdziła reforma? Tego dowiemy się w 2023 r., gdy uczniowie, którzy teraz rozpoczynają naukę w klasach siódmych, napiszą maturę.