Relacja Marcina Rosińskiego z 26 sierpnia 1999:

We wrocławskich szkołach podstawowych likwidowane są etaty lekarzy, stomatologów i pielęgniarek. Finansującym do tej pory ich pracę Zakładom Opieki Zdrowotnej brakuje pieniędzy. Samodzielne etaty utrzymano tylko w dużych placówkach, gdzie jest co najmniej 1 tys. dzieci. We Wrocławiu są 102 szkoły podstawowe. W minionym roku na ich terenie doszło do 1 tys. wypadków. Najwięcej, bo niemal 400, było złamań i zwichnięć.