ekoregion fot. „EKOREGION”

– planowany koszt 98.000,00 zł

– dotacja ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 87.500,00 zł

www.wfosigw.wroclaw.pl