Najgrubsze i najbardziej masywne drzewo we Wrocławiu to sędziwy dąb rosnący na terenie arboretum Uniwersytetu Przyrodniczego.

Arboretum Uniwersytetu Przyrodniczego znajduje się w parku w Pawłowicach. Park przylega do XIX-wiecznego, neorenesansowego pałacu należącego niegdyś do rodziny Kornów – wrocławskich wydawców, księgarzy i drukarzy.

Dąb z Pawłowic jest najgrubszym drzewem we Wrocławiu, ale na pewno nie jest najstarszy. Ponieważ jest tzw. „zroślakiem” trudno określić jego wiek, ale szacuje się go na ok. 350 – 400 lat.

Jedną z cech „zroślaków” jest tendencja do pękania pnia. Dąb z Pawłowic niestety także zaczyna się rozłamywać, wysiłki dendrologów zmierzają do opóźnienia tego procesu. Jest on jednak nieuchronny. Kiedy rozpadnie się Paweł, najbardziej masywnym dębem w mieście stanie się Dziadek, drzewo uchodzące za najstarsze we Wrocławiu.