Polska Fundacja Wychowania Fizycznego z Wrocławia apeluje o pomoc! Skończyły się pieniądze na zajęcia sportowe dla dzieci z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Treningi pomagają w resocjalizacji. Niestety, nie wiadomo czy uda się je wznowić po wakacjach.