9 sierpnia 1942 roku w komorze gazowej obozu Auschwitz-Birkenau Niemcy zgładzili karmelitankę Edytę Stein. Niemiecka filozof i teolog pochodzenia żydowskiego została kanonizowana w 1998 roku przez papieża Jana Pawła II.

Niemcy deportowali Edytę Stein z obozu Westerbork w okupowanej Holandii wraz z 986 Żydami 8 sierpnia 1942 roku. W transporcie było kilkudziesięciu Żydów wyznania katolickiego, m.in. siostry i bracia zakonni w habitach, w tym Edyta Stein z klasztoru karmelitanek w Echt.

Po selekcji na rampie do obozu skierowano 466 osób. Pozostałe osoby, w tym Edytę Stein i jej siostrę Różę, Niemcy zgładzili w jednej z pierwszych komór gazowych Birkenau – tzw. czerwonym i białym domku. Ofiary czekały na śmierć w niewielkim lesie, w Brzezince.

Edyta Stein urodziła się w 1891 roku we Wrocławiu, w pobożnej rodzinie żydowskiej. W wieku 30 lat przeszła na katolicyzm. Dwanaście lat później wstąpiła do zakonu karmelitanek. Przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża.

2 sierpnia 1942 roku zakonnica została aresztowana przez Gestapo i osadzona w Amersfoort, a dwa dni później przeniesiona do obozu zbiorczego w Westerbork. Transport z Westerbork wyruszył 7 sierpnia 1942 roku.

Współpatronka Europy

Jan Paweł II beatyfikował Teresę Benedyktę od Krzyża w 1987 roku. 11 lat później została kanonizowana. Edyta Stein jest pierwszą Żydówką, która przeszła na katolicyzm i została kanonizowana. Przypadająca 9 sierpnia rocznica śmierci świętej jest w Kościele katolickim dniem modlitw za ofiary Holokaustu. Święta Teresa Benedykta od Krzyża jest współpatronką Europy.

Obóz Auschwitz powstał w 1940 roku, KL Auschwitz II-Birkenau – dwa lata później. Stał się przede wszystkim miejscem masowej zagłady Żydów.