Relacja Marka Dembińskiego z 12 sierpnia 1998:

Zaskoczenie i rozczarowanie panuje w Bystrzycy Kłodzkiej po decyzji rządu o nieprzywracaniu w mieście siedziby powiatu. Bystrzyca w ostatniej chwili włączona została do powiatu kłodzkiego, który z 14 gminami i dziesięcioma miastami będzie należał do największych w kraju. Licząca 14 tys. mieszkańców Bystrzyca była siedzibą powiatu od 1817 do 1975 r. Powiat bystrzycki znajdował się w planach reformy administracyjnej od samych jej początków. Plotka mówi, że na niekorzystnej dla Bystrzycy decyzji zaważyła chęć rządu do utworzenia powiatu „powodziowego”, gromadzącego gminy zagrożone zalaniem.