Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał dzisiaj 90 gminom 2,5 mln zł na Odnowę Dolnośląskiej Wsi. To dofinansowanie do kolejnych wiejskich boisk, świetlic, skwerów i dróg. Od blisko 10 lat na tego rodzaju wsparcie samorząd województwa przekazał ponad 22 mln zł.

Do rozdanych lekką ręką milionów wiejski samorząd dołoży jeszcze od siebie. W ten sposób w Lutyni powstał ostatnio plac zabaw. Mieszkańcy są zadowoleni. Dziś wieś przyciąga. Przez ostatnie pięć lat do podwrocławskiej gminy Miękinia przeprowadziło się 1200 mieszkańców.

Wieś gorączkowo wyrównuje cywilizacyjne zapóźnienia. – Dziękuje za to co robicie, bo dzięki temu programowi, można powiedzieć, że zmieniła się bardzo na korzyść dolnośląska wieś – powiedział Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego.

W 1991 roku, kilkanaście lat przed wejściem do Unii Europejskiej, tylko dwie wsie w gminie Miękinia miały wodociągi i kanalizację. Ale już w pierwszej dekadzie XXI wieku Miękinia wydała prawie 17 unijnych milionów na inwestycje wodno-ściekowe, chodniki, świetlice, oświetlenie – słowem, cywilizacyjne luksusy. Teraz we wsi Ławencice jest nie tylko świetlica i boisko sportowe dla wiejskiej drużyny, ale nawet... staw z wodotryskiem.

Im dalej od miasta i rynku pracy, tym w gminach biedniej i odnowa wsi bardziej potrzebna. Do sielanki jeszcze daleko... i do poziomu wsi w zachodniej, bogatszej części Europy. – Jako gmina jesteśmy najbiedniejsi w Polsce. W rankingach, które są publikowane, plasujemy się powyżej tysięcznego miejsca. Jesteśmy jedną z mniejszych i biedniejszych gmin – mówi Piotr Frankowski, wójt gminy Malczyce.

Już za 13 lat poziom życia na wsi będzie sięgał prawie w trzech czwartych do poziomu życia w mieście – zapewnia Ministerstwo Rolnictwa.