Znajdujący się w zasobach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej zbiór niemal 40 tys. fotografii jest poddawany digitalizacji. Zdjęcia, z których najstarsze pochodzą z lat 50. XX w., przedstawiają m.in. zabytki budownictwa przemysłowego.

Unikatowy zbiór klisz mało- i średnioobrazkowych oraz najstarszych negatywów szklanych digitalizowany jest w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

Jak poinformował Michał Ciepielski z biura prasowego wrocławskiej uczelni, fotografie z zasobów Wydziału Architektury są gromadzone od lat 50. XX w. – Przedstawiają one m.in. zabytki budownictwa przemysłowego, zabytki techniki i przemysłu, zabytki architektury, badania architektoniczne, historyczne plany miast, pomiary inwentaryzacyjne i reprodukcje ikonografii – poinformował Ciepielski.

Piotr Pinkawa, kierownik projektu z Laboratorium Metod Digitalizacji i Multimediów CWiNT PWr, dodał, że fotografie powstały w efekcie prowadzonych prac badawczych i praktyk studenckich nadzorowanych przez pracowników PWr.

Zdjęcia przedstawiają przede wszystkim obiekty z Dolnego Śląska oraz z samego Wrocławia.

Dzięki digitalizacji dokumentacja ta zostanie zabezpieczona, a w przyszłości udostępniona w Internecie. Po zakończeniu digitalizacji zbiory zostaną przekazane do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. – Planujemy także rozszerzenie projektu o digitalizację kolejnych materiałów związanymi z negatywami. Osobną inicjatywą będzie także udostępnienie zbioru wszystkim zainteresowanym – dodał Pinkawa.

Digitalizacja ma się zakończyć jesienią tego roku. Wrocławska uczelnia otrzymała pieniądze na realizację tego projektu z resortu nauki i szkolnictwa wyższego.