Para gibonów białopoliczkowych – krytycznie zagrożonego gatunku – z wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego doczekała się potomka. Malucha będzie można zobaczyć na Wyspie Gibonów w południowo-zachodniej części Ogrodu.