Kilkuset działaczy i sympatyków partii oraz organizacji opozycyjnych wobec rządu demonstrowało we Wrocławiu przeciwko zmianom w ustawach o ustroju sądów powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa, które dziś w nocy przyjął Senat. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają: „to reforma mająca na celu usprawnienie pracy sądów”. Manifestacje odbyły się też w kilku innych polskich miastach. Jutro przeciwnicy rządu planują demonstrację przed Sejmem.