Przyjęci na studia składają dokumenty, a pozostali odliczają dni do kolejnych tur rekrutacji. Co wybierają studenci, a jakie są zapotrzebowania rynku?