Marszałek Województwa Dolnośląskiego chce przeznaczyć 2,8 mln zł na podwyżki dla pracowników instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez samorząd województwa. Deklarację składa marszałek, decyzję muszą zaakceptować radni sejmiku na sesji 13 lipca.

Średnia na etat przypadnie 280 zł, natomiast podział i wysokość zostawiamy dyrektorom instytucji. Podwyżki te nie obejmą kadry zarządzającej. Otrzyma je 1700 osób w 16 jednostkach instytucji kultury, dla których jesteśmy albo organizatorami, albo współorganizatorami. Mówimy o operze, teatrze, filharmoniach, muzeach, czyli wszystkich tych 16 poza Narodowym Forum Muzyki – powiedział Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Prawdziwych artystów naród obdarza prawdziwą miłością. Mówimy o podwyżce w odniesieniu do tej grupy ludzi, do tej grupy pracowników, która kumuluje w sobie talent, wiedzę, kompetencje artystyczne – dodał wicemarszałek Tadeusz Samborski.