W Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu odbędzie się wystawa jednego z najważniejszych polskich artystów w historii fotomedialnego nurtu sztuki, profesora Grzegorza Przyborka.

Na wystawie Archipelag autentycznych fikcji zaprezentowanych zostanie kilka najważniejszych cykli prac artysty, powstałych od 1990 do 2015 roku: Wspomnienia z Arles, Hotel Europa, Thanatos, Szczury, Nie-Lot. Obiekty czy konstrukcje, które artysta buduje według wcześniejszego projektu, przenosi następnie w fikcyjną przestrzeń obrazu fotograficznego. Fotografia daje mu możliwość powołania do życia świata, który w obrazie fotograficznym egzystuje samodzielnie. Świadomość „obrazo-światów” wyznacza całą twórczość Grzegorza Przyborka – podmiotu filozofującego i (s)twórczego zarazem, afirmującego iluzję realności istnienia świata i przemijalności jego doświadczania, przełożonego na fantazmaty – realne obrazy nie przedmiotów, ale spostrzeżeń, przeżyć i wyobraźni pozostającej na usługach intelektu. Wgląd w siebie, wewnętrzne spojrzenie na świat i swoją w nim obecność, i w sensy wynikające z tych relacji, generują przekaz zawarty w szkicach, fotoobiektach, instalacjach czy obiektach przestrzennych.

Grzegorz Przyborek – Archipelag autentycznych fikcji
23 czerwca – 15 lipca 2017 | Wernisaż: 23 czerwca 2017, godz. 18.00
Kurator: Manfred Bator
Mecenat: Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Galeria FOTO-GEN
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław
tel. 71 344 78 40
e-mail: galeria.foto-gen@okis.pl
Galeria czynna od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00.

Plakat: Agata Szuba Plakat: Agata Szuba www.okis.pl/grzegorz-przyborek-archipelag-autentycznych-fikcji/