„Wojewoda mógł wstrzymać uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego zwalniającą Cezarego Morawskiego z funkcji dyrektora Teatru Polskiego” – tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny.