7 czerwca we wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia odbędzie się finał IV edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” zakończony wieczornym koncertem ambasadora tegorocznej edycji – zespołu COMA. Dzień później, 8 czerwca, odbędzie się gala wręczenia nagród dla laureatów.

„Olimpiada solidarności” jest wieloetapowym konkursem wiedzy o najnowszej historii Polski z okresu lat 1970-1990 skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do udziału w czwartej edycji zgłosiło się ponad 500 szkół, tj. blisko 3 tysiące osób. Po etapie szkolnym i wojewódzkim, do ostatecznego finału zakwalifikowało się 48 osób. W egzaminie finałowym laureaci wojewódzcy będą rywalizować drużynowo, w trzyosobowych zespołach. Ich zadaniem będzie odpowiedzenie na pytania ustne oraz obrona prezentacji multimedialnych.

Zwycięzcy Olimpiady otrzymają promesy indeksów na studia stacjonarne Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają stypendia naukowe.

Więcej Informacji znajdziecie na stronie olimpiadasolidarnosci.pl.