Relacja Haliny Łabędzkiej z 17 czerwca 1999 r.:

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne na Dolnym Śląsku rozpoczęły dzisiaj badania napojów chłodzących wyprodukowanych przez koncern Coca-Cola. W ostatnich dniach po wypiciu napojów tej firmy zatruło się w Belgii kilkadziesiąt osób. Produkty Coca-Coli wycofały ze sklepów Belgia, Francja i Luksemburg. Jak dotąd w regionie nie wykryto żadnych nieprawidłowości. Sprzedaż napojów spadła nieznacznie.