Relacja Haliny Łabędzkiej z 11 czerwca 1998 r.:

Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Helmut Kohl i premier rządu RP Jerzy Buzek uroczyście otworzyli Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej koło Świdnicy. Trudne warunki atmosferyczne sprawiły, że samolot z kanclerzem Kohlem na pokładzie wylądował blisko godzinę później. Wizytę w Krzyżowej obaj mężowie stanu rozpoczęli od spotkania z Freyą von Moltke, Claritą von Trott zu Solz i Rosemarie Reichwein – wdowami po niemieckich opozycjonistach, członkach antyhitlerowskiej organizacji pod nazwą „Krąg z Krzyżowej”.

Podczas uroczystości zarówno Kohl, jak i Buzek podkreślali znaczenie integracji Polski z Unią Europejską i NATO. W spotkaniu oprócz polityków i przedstawicieli kościołów uczestniczyły grupy młodzieży z Polski, Niemiec, a także Czech, Litwy i Białorusi.