Wiceprzewodnicząca rady miasta Renata Granowska odwołana – taką decyzję podjęli dziś na sesji wrocławscy radni. To pokłosie niepoparcia wniosku o absolutorium dla prezydenta Rafała Dutkiewicza. Jaka jest cena zerwania umowy koalicyjnej?

Wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącej Renaty Granowskiej złożyła grupa 18 radnych. Głosowanie było tajne, 30 radnych było za odwołaniem, dwóch przeciw, a jeden wytrzymał się od głosu. Ostatecznie od dziś Granowska, która nie pojawiła się na sesji, nie jest już wiceprzewodniczącą rady.

– Pewne roszady w prezydium rady. Szkoda, że odsuwa się Platformę – organizację, która zawsze była tu obecna. Trudno będzie panią Granowską zastąpić, bo to osoba niezwykle kompetentna i sprawna – uważa radna Agnieszka Rybczak z PO.

Granowska pod koniec ub.r. odeszła z klubu radnych Rafała Dutkiewicza. Jednak zobligowała się do poparcia uchwały budżetowej oraz wniosku o absolutorium dla prezydenta miasta. Podpisała porozumienie między ugrupowaniami. Z ostatniej obietnicy się nie wywiązała: pod koniec kwietnia głosowała przeciwko udzieleniu Dutkiewiczowi absolutorium.

– W grudniu ub.r., i mam na to dokument, panie Granowska i Rybczak jako radne Platformy Obywatelskiej podpisały z nami dokument koalicyjny i go nie wypowiedziały. Automatycznie zrobiły to w kwietniu – w momencie negatywnego głosowania nad absolutorium. Więc nie istnieje już między nami koalicja – twierdzi Jarosław Krauze, przewodniczący klubu Dutkiewicza.

Radni Nowoczesnej oraz Prawa i Sprawiedliwości byli za odwołaniem wiceprzewodniczącej. – Dwie siły się ścierają w PO. I ostatnie głosowanie nad absolutorium pokazuje, która siła wygrała – mówi radny Piotr Uhle z N. – Była złą wiceprzewodniczącą. A po drugie: reprezentuje partię odpowiedzialną za osiem lat złych rządów – uważa radny Robert Pieńkowski, przewodniczący klubu PiS.

Granowska w ubiegłym tygodniu wydała oświadczenie, w którym zarzuciła prezydentowi Wrocławia nieakceptowanie różnych zdań i poglądów oraz prawa do dyskusji. Nieoficjalnie mówi się, że na stanowisku wiceprzewodniczącej rady może ją zastąpić Dorota Galant z N.