Biskup siemiatycki Jerzy, zwierzchnik prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego, obejmie prawosławną diecezję wrocławsko-szczecińską. Zastąpi zmarłego w kwietniu abp. Jeremiasza. Ingres nowego ordynariusza odbędzie się 18 czerwca we Wrocławiu.

O decyzji soboru biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego poinformowała oficjalnie w środowym komunikacie kancelaria soboru.

Jednocześnie z powołaniem na ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej, bp Jerzy został zwolniony z funkcji wikariusza diecezji warszawsko-bielskiej, a na mocy stosownego dekretu metropolity Sawy – podniesiony do godności arcybiskupiej.

Jerzy Pańkowski ma 43 lata; w 1989 r. wstąpił do monasteru (klasztoru) w Supraślu, jednocześnie studiował w prawosławnym seminarium duchownym. Ukończył nie tylko tę uczelnię – studiował również teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na uczelni w Atenach.

Śluby zakonne złożył w 1993. W 1995 otrzymał święcenia diakońskie z rąk zwierzchnika Cerkwi w Polsce metropolity Sawy, a w 1998 – święcenia kapłańskie z rąk patriarchy ekumenicznego Bartłomieja.

Był namiestnikiem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. W listopadzie 2006 sobór biskupów zdecydował o powołaniu go na wikariusza diecezji warszawsko-bielskiej, z tytułem biskupa siemiatyckiego.

Po śmierci w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 abp. Mirona przejął po nim obowiązki zwierzchnika prawosławnego ordynariatu WP, które sprawuje do dziś. Hierarcha prowadzi też pracę naukową, jest profesorem nauk teologicznych, prorektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.