Czwartek, godz. 14.20

Nowatorski film przyrodniczy ukazujący bogactwo i piękno dzikiej natury, zwłaszcza życie ptaków północno – wschodniej Polski. Pozbawione słownego komentarza unikatowe sceny, m.in. polowanie orła przedniego, atak orłów bielików na kolonię kormoranów, tańce godowe cietrzewi i żurawi oraz walki kruków i myszołowów o zwierzęcą padlinę, układają się w dramaturgiczną całość.