5 tys. dolnośląskich luteranów świętuje 500 lat Reformacji. W 1517 roku Marcin Luter przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze 95 tez, w których sprzeciwiał się sprzedaży odpustów. Dziś uroczystym nabożeństwem zakończyły się obchody rocznicy tych szczególnych wydarzeń.

Kościół Marii Magdaleny był pierwszym kościołem luterańskim na tym terenie. – Z ogromnym wzruszeniem tu przychodzimy, ponieważ właśnie w kościele Marii Magdaleny miało miejsce pierwsze luterańskie nabożeństwo w 1523 roku, które poprowadził i kazanie wygłosił ks. doktor Johannes Hess – mówi ks. bp Waldemar Pytel, zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Nabożeństwa ewangelickie odbywały się tu aż do 1948 roku. Dziś znów – po 69 latach –zgromadzili się tu wierni kościoła luterańskiego. – To jest niezwykłe wydarzenie dla każdego praktycznie, bo to dało początek zupełnie nowej kulturze, nowym wydarzeniom, przemianom i prawdziwej reformie – uważa Dorota Ziętek, mieszkanka Jawora.

Dziś we Wrocławiu mieszka 2 tys. luteranów, na Dolnym Śląsku 5 tys. Przed II wojną światową 80% osób było tego wyznania. – Luteranie pozostali tutaj mniejszością, ale to co przez ponad 400 lat tutaj reformacja uczyniła, myślę tu o edukacji, o kulturze, o nauce społecznej, o gospodarce – to są te niezatarte ślady – twierdzi ks. bp Waldemar Pytel.

Dzienny dom pobytu seniora, 2 domy opieki, dwa przedszkola, 5 szkół dla niepełnosprawnych – luteranie od niemal 20 lat prowadzą centrum diakonii i edukacji. – Oczywiście w tej działalności jesteśmy otwarci na wszystkich, bo przecież tak bardzo rozwinięta działalność, jaką tutaj prowadzimy we Wrocławiu, nie dotyczy tylko i wyłącznie naszych wiernych – mówi ks. bp senior Ryszard Bogusz z diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Aby upamiętnić 500 lat reformacji, odrestaurowano tablicę wmurowaną 100 lat temu w ścianę tego kościoła.