Konieczność rozwoju infrastruktury łączącej północ i południe Europy Środkowej, podkreślił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podczas czwartkowego briefingu. Szczerski uczestniczy w spotkaniu z doradcami ds. zagranicznych Prezydentów Państw Inicjatywy Trójmorza, które odbywa się w Ośrodku Reprezentacyjnym MON w podwarszawskim Helenowie.

W inicjatywę zaangażowane są cztery państwa Grupy Wyszehradzkie - Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, trzy państwa bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia, a także Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia oraz Austria.

Szczerski przypomniał, że w lipcu we Wrocławiu odbędzie się szczyt państw Trójmorza – inicjatywy, która dotyczy współpracy infrastrukturalnej państw regionu Adriatyk–Bałtyk–Morze Czarne. Doradcy prezydentów debatują na temat przygotowania szczytu. Na temat tego – mówił Szczerski – „w jaki sposób powinniśmy przeprowadzać dyskusję, żeby wyszedł z tego spotkania dobry, wspólny, mocny, pozytywny komunikat o tym, że jako Europa Środkowa chcemy bardziej zjednoczonej Europy”.

– Chcemy europejskiej jedności poprzez także jedność infrastrukturalną, poprzez zasypywanie różnic rozwojowych – powiedział Szczerski.

– Inicjatywa Trójmorza to nowy pomysł na zwiększanie jedności i spójności europejskiej, to pomysł współpracy 12 państw między trzema morzami – Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym – trzema morzami środkowej Europy, bo tak definiujemy te trzy akweny (...). Przez te trzy morza Europa Środkowa kontaktuje się ze światem, to są te trzy bramy na świat – powiedział Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że inicjatywa Trójmorza, to również „inicjatywa na rzecz współpracy regionalnej w ramach Unii Europejskiej. – (Inicjatywa) w ramach państw członkowskich UE, wraz z UE, przy wykorzystaniu UE, jej funduszy, projektów rozwojowych po to, żeby zacieśniać współpracę regionalną, żeby łączyć państwa naszego regionu ze sobą, żeby jednocześnie łączyć nasz region z wszystkimi pozostałymi krajami europejskimi – powiedział Szczerski.


„Słowenia to ważny element w relacjach Państw Trójmorza”

Czas na budowanie infrastruktury w osi północ–południe

Zaznaczył, że obecnie istnieje dysproporcja pomiędzy różnymi częściami Europy w rozwoju infrastruktury, „zwłaszcza infrastruktury na osi północ–południe”. – I o tym mówi ta inicjatywa Trójmorza, że naszej części Europy potrzebne jest rozwój infrastruktury północ–południe. Budowaliśmy przez lata infrastrukturę wschód–zachód, teraz jest czas na budowanie jej w osi północ–południe – infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, środowiskowej” – powiedział Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że „bardziej zjednoczony region Europy Środkowej, to lepsza jedność europejska”

Według Szczerskiego z dyskusji doradców prezydentów bardzo wyraźnie widać zaangażowanie wszystkich państw w tę inicjatywę. – Ona dojrzewa. Od spotkania inauguracyjnego niecały rok temu w Dubrowniku dzisiaj mamy już całodniowe obrady osób, które odpowiadają za politykę zagraniczną prezydentów 12 państw – zaznaczył.

– Już konkretnie dyskutujemy o politycznym przesłaniu, o formie współpracy, jej konkretnych efektach, o tym, co powinno stać się rezultatem tego spotkania lipcowego. Widać, że ta inicjatywa dojrzewa, że jest zainteresowanie właśnie taką formułą – formułą politycznego parasola prezydentów nad regionalną współpracą, nad wskazywaniem wag i siły jedności regionu jako wkładu do jedności europejskiej – mówił Szczerski.

„Im bardziej zjednoczona Europa Środkowa, tym bardziej zjednoczona Europa”

Jak podkreślił przesłanie inicjatywy Trójmorza brzmi: „im bardziej zjednoczona Europa Środkowa, tym bardziej zjednoczona Europa, tym więcej jedności w Europie”. – To jest przekaz, który chcemy pokazywać w trzech wymiarach: spójności infrastrukturalnej, poprzez to także spójności rynku i poprzez to, że chcemy to robić z Europą i w Europie – dodał.